Ahad, November 6

Risalah Al Muawwanah Fasal 23

Dan wajib bagi kamu berbakti kepada kedua orang tuamu karena berbakti kepada orang tua itu termasuk perkara yang paling wajib diantara beberapa perkara yang wajib. Dan takutlah engkau mendurhakai keduanya karena itu termasuk dosa besar diantara dosa-dosa besar lainnya. الله SWT telah berfirman :
وقض ربك ان لاتعبدوا الا اياه وبا الوالدين احسان
Dan الله telah memerintahkanmu agar tidak menyembah selain Dia, dan (memerintahkanmu untuk) berbuat baik kepada kedua orang tuamu.

Dan الله تعالى juga berfirman, :
أن اشكرلى ولوالديك..
Hendaklah bersyukur kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.
Maka lihatlah bagaimana الله تعالى menghubungkan perintah untuk berbuat baik kepada keduanya dengan bertauhid kepada-Nya, dan bersyukur kepada keduanya dengan bersyukur kepada-Nya. Maka wajib bagimu untuk mendapatkan ridha kedua orang tuamu dan melaksanakan perintah mereka selama perintah itu bukan untuk bermaksiyat. Dan hendaklah engkau meninggalkan apa yang dilarang oleh keduanya selama larangan itu bukan untuk meninggalkan keta’atan yang wajib. Dan hendaklah engkau memilih mengutamakan kepentingan mereka berdua daripada kepentingan dirimu sendiri. Dan termasuk durhaka adalah apaibla engkau menghalangi (tidak memberi) apa yang sebenarnya mampu untuk diberikan kepada mereka berdua dari sesuatu yang baik untuk mereka, maka bagaimana pula dengan bermasam muka dan menghardik mereka.
Telah bersabda رسول الله SAW, “Bau surga dapat dirasakan dari jarak perjalanan 1000 tahun dan tidak akan dapat merasakannya orang yang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang memutuskan tali silaturahmi, orang tua yang berzina, orang yang memanjangkan sarung/pakaiannya karena sombong. Sesungguhnya kesombongan itu milik الله Rabbil alamin.
Dan telah bersabda رسول الله SAW, dari الله SWT, “Barang siapa di waktu pagi hari dalam keadaan mendapat ridha dari kedua orang tuanya sedangkan ia gusar terhadap-Ku, maka Aku ridha kepadanya. Dan barang siapa pada pagi hari tidak ridho orang tuanya dan ia dalam keadaan ridha kepada-Ku, maka Aku tidak ridha kepadanya.
Dan seharusnya bagi orang tua dapat membantu anak mereka agar dapat dengan mudah mereka berbakti kepada orang tua dengan tidak terlalu banyak menuntut hak. Terlebih pada zaman sekarang ini yang sukar untuk dapat di temui kebaktian kepada orang tua. رسول الله Saw telah bersabda, “ الله akan mengasihi orang tua yang menolong anaknya untuk berbakti kepada mereka”.
Dan wajib bagi kamu untuk menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan tetangga dekat. الله تعالى berfirman :
واعبدواالله ولاتشركوابه شيئا وبالوالدين احسانا وبدى القربى واليتامى والمساكين والجارذى القربى والجار الجنب الاية......
Dan sembahlah الله dan janganlah kamu sekalian menyekutukan-Nya dengan sesuatu, dan berbuatlah baiklah kepada kedua orang tua, dan kepada kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin...

Telah bersabda رسول الله SAW yang artinya bahwa sedekah kepada kerabat adalah sedekah penyambung tali silaturahmi.
وقال صل الله عليه وسلم, من كان يؤمن بالله واليوم الاخرفليصل رحمه
Telah bersabda رسول الله SAW, barang siapa yang beriman kepada الله dan hari akhir, maka hendaklah menyambung tali silaturahmi.
Dan di dalam hadits yang lain :
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره
Barang siapa yang beriman kepada الله dan hari akhir hendaklah memulyakan tetangganya.
Bahkan dalam sebuah riwayat dinyatakan, tidak henti-hentinya malaikat Jibril AS memberikan wasiyat kepada رسول الله SAW berkenaan dengan tetangga hingga khawatir bahwa tetangga tersebut akan sampai mendapatkan hak waris. Dan tidaklah sempurna silaturahmi dan berbuat baik kepada tetangga kecuali hingga ia dapat ikut merasakan dan menahan penderitaan yang menimpa mereka, atau mampu menahan beban penderitaan disebabkan mereka. Demikian pula membalas kebaikan tetangga menurut kemampuan. Telah bersabda رسول الله SAW yang artinya, “Bukanlah termasuk orang yang menyambung tali silaturahmi, mereka yang membalas kebaikan yang sepadan, akan tetapi orang yang menyambung silaturahmi adalah mereka yang apabila diputus, lalu ia menyambungnya”.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan