Sabtu, Oktober 15

SERBA SERBI TENTANG SYARI'AT, TAREQAT, HAKIKAT DAN MAKRIFAT

SIRI SATU (DINAMAKAN)

Dinamakan syari’at itu engkau sembah akan Allah Taala dengan perbuatan mengerjakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulnya (Al quran dan Sunnah)

Dinamakan Tareqat itu engkau sembah akan Allah Taala sahaja dengan ilmu dan amal yang engkau tahu

Dinamakan hakikat itu engkau pandang Allah Taala dengan cahaya yang dicampakkan oleh Allah Taala di tengah-tengah hati engkau yang dinamakan Sirullah

Dinamakan makrifat itu meliputi seluruh tubuh iaitu hakikat Allah : Kun, Hu, Zat.

SIRI DUA (PANDUAN)

Adapun syaria’at itu tetap menjadi tauladan dan tubuh bagi kita

Adapun tareqat itu menjalankan kerja syari’at

Adapun hakikat itu menjadi kunci kita menghadap Allah

Adapun makrifat itu melihat sesuatu yang ditegah dan disuruh yang dinamakan Amar Nizam.

SIRI TIGA (TANAH, AIR, API, ANGIN)

Syari’at itu adalah air di dalam tubuh kita, sebab itu kita boleh berkata-kata

Tareqat itu adalah angin di dalam diri kita, sebab itu kita boleh menghidu

Hakikat itu adalah tanah di dalam tubuh kita, sebab itulah kita boleh tetap

Makrifat itu adalah api di dalam badan kita, sebab itulah kita boleh mengetahu lebih.

SIRI EMPAT (ILMU DAN IBADAT)

Adapun ilmu syari’at itu dinamakan sirullah , ibadatnya adalah Nurul Hadi

Adapun ilmu tareqat itu dinamakan Ayan Sabitah, ibadatnya adalah Sirul Asral

Adapun ilmu hakikat itu dinamakan Sirr Hayan, ibadatnya adalah Sirrul Iman

Adpun ilmu makrifat itu dinamakan Ghaibul Ghuyub, ibadatnya adalah Sirrul Islam

SIRI LIMA (SYAIUN)

Syari’at itu Syuhud

Tarekat itu Nur

Hakikat itu Ilmu

Makrifat itu Ujud

SIRI ENAM (ILMU)

Ilmu Syari’at itu daripada Usuluddin

Ilmu tareqat itu daripada Tasawwuf

Ilmu Hakikat itu daripada Tauhid

Ilmu makrifat itu daripada Usul Muftahul Ghuyub

SIRI TUJUH (YANG BERNAMA)

Yang dinamakan syaria’at itu daging, darah, tulang, urat, yang dinamakan manusia

Yang dinamakan tareqat itu tanah, air , api dan angin yang dinamakam insan

Yang dinamakan hakikat itu Ujud, ilmu, Nur, Syuhud yang dinamakan Syaiun (Muhammad)

Yang dinamakan makrifat itu Zat, Sifat, Afaal, Asma yang dinamakan Allah

SIRI LAPAN (IBADAT)

Ibadat orang syari’at itu mengerjakan segala rukun Islam yang lima

Ibadat orang-orang tareqat itu selain dari mengerjakan rukun Islam yang lima ialah mengerjakan :Taubat, Syukur, Tawakkal, Tahmid, Tawadha’, Harap, Ridha, Sabar, Ikhlas

Ibadat orang-orang hakikat itu mengerjakan ibadat orang syari’at, orang tareqat dan megesakan afaal Allah, mengesakan Asma Allah, Mengesakan sifat Allah dan Mengesakana Zat Allah.

Ibadat orang-orang makrifat itu ialah mengerjakan amalan orang-orang syari’at, amalan orang-orang tareqat, amalan orang-orang hakikat serta Zikir Mukid iaitu Mujahadah, Muraqabah, Muqaballah, Musyahadah, Tawajuh dan Tafakur

SIRI SEMBILAN (IKHLAS)

Ikhlas orang-orang syari’at itu dinamakan ikhlas Mubtadaq

Ikhlas orang-orang tareqat itu dinamakan ikhlas Mutawwasit

Ikhlas orang-orang hakikat itu dinamakan ikhlas Muntaha

Ikhlas orang-orang makrifat juga dinamakan ikhlas Muntaha

SIRI SEPULUH (JALAN)

Jalan syaria’at itu ialah jalan orang-orang awam

Jalan tareqat itu ialah jalan orang-orang khas

Jalan hakikat itu ialah jalan orang-orang Khas ul khas

Jalan makrifat itu ialah jalan orang-orang khawas

SIRI SEBELAS (MENGESAKAN)

Syariat itu Afaal Allah

Tareqat itu Asma AlLah

Hakikat itu Sifat Allah

Makrifat itu Zat Allah

SIRI DUABELAS (YAKIN)

Syariat itu ilmu Yakin

Tareqat itu Ainul Yakin

Hakikat itu Haqqul Yakin

Makrifat itu Akmal Yakin

SIRI TIGA BELAS (WAZAHIRU, WABATINU)

Syariat itu Zahir

Tareqat itu Batin

Hakikat itu Akhir

Makrifat itu Awal

SIRI EMPAT BELAS (DARIPADA NABI)

Syariat itu Zahir

Tareqat itu Batin

Hakikat itu Akhir

Makrifat itu Awal

SIRI LIMA BELAS (ZIKIR)

Cara zikir Syariat itu dengan lidah

Cara zikir Tareqat itu dengan hati

Cara zikir hakikat itu dengan nyawa

Cara zikir Makrifat itu dengan rahsia

SIRI ENAMBELAS (PEKERJAAN)

Pekerjaan Syariat itu yang dikatakan oleh lidah dan dikerjakan oleh hati

Pekerjaa Tareqat itu hati yang mengerjakan baik atau jahat

Pekerjaan hakikat itu nyawa yang mengerjakn baik atau jahat

Pekerjaan makrifat tu rahsia yang mengerjakan baik atau jahat

SIRI TUJUH BELAS (RUMAH)

Rumah syariat itu lidah

Rumah tareqat itu hati

Rumah hakikatt itu budi

Rumah makrifat itu Roh

SIRI LAPAN BELAS (ADAB)

Adab orang-orang syariat itu ialah orang-orang yang berdiri dengan tanda-tanda (kenyataan)

Adab orang-orang tareqat itu ialah orang-orang yang berzikir tanpa tanda , hanya kurnia Allah

Adab orang-orang hakikat itu ialah orang-orang yang haknya dan hak Allah

Adab orang-orang makrifat itu ialah orang-orang yang mengetahui perkataan dan maqam

SIRI SEMBILAN BELAS (SEMBAHYANG)

Sembahyang orang-orang syariat itu tubuhnya yang menyembah Allah

Sembahyang orang-orang tareqat itu hatinya yang menyembah Allah

Sembahyang orang-orang hakikat itu nyawanya yang menyembah Allah

Sembahyang orang-orang makrifat itu wahadatul ujud yang menerima sembahnya, inilah sembahyang para nabi-nabi, wali-wali Allah, Ahli-ahli sufin dan orang kamil dan mukamil

SIRI DUA PULUH (PINTU)

Pintu syariat itu mata

Pintu tareqat itu dua lubang hidungnya

Pintu hakikat itu dua biji mata

Pintu makrifat itu di antara mata putih dan mata hitam

SIRI DUA PULUH SATU (MARTABAT)

Martabat syariat itu Alam Roh

Martabat tareqat itu Alam Malakut

Martabat hakikat itu Alam Jabarut

Martabat makrifat itu lam Lahut

SIRI DUA PULUH DUA (TUJUAN)

Tujuan syariat itu supaya hatinya ada Nur

Tujuan tareqat itu supaya dirinya dan nyawanya jadi mulia

Tujuan hakikat itu supaya memisahkan di antara hak dan batil

Tujuan makrifat itu supaya dapat derejat Saddikin

SIRI DUA PULUH TIGA (IBARAT)

Syariat itu ibarat buih

Tareqat itu ibarat ombak

Tareqat itu ibarat laut

Makrifat itu ibarat air


SIRI DUA PULUH EMPAT (BERHIMPUN)

Berhimpun syariat, Tareqat, Hakikat dan Makrifat dinamakan diri yang empat

Berhimpun Iman, Islam, Tauhid, Makrifat dinamakan Nurani

Berhimpun Ujud, Ilmu, Nur , Syuhud dinamakan Syawa’an

Berhimpun Hayat, Kudrat, Iradat, Ilmu dinamakan Sirr

Berhimpun Napas, Anpas, Tanapas, Nupus dinamakan Insan

Berhimpun Tanah, Air, Api, Angin dinamakan Jisim

Berhimpun Badan, Hati, Nyawa, Rasa dinamakan Rohani

Berhimpun Wadi, Wazi, Mani, Maknikam dinamakan Basyariah

Berhimpun Kulit, Daging, Tulang dan Urat dinamakan Jasad

Berhimpun Loh, Kalam, Nur , Akal dinamakan Manusia

Berhimpun Warna, rupa, Rasa, Penciuman dinamakan Jasad

Berhimpun Roh, Nur, Kalam, Akal dinamakan Ruh Izapi

Berhimpun Zat, Sifat, Asma, Afaal dinamakan Allah

Berhimpun Jamal, Jalal, Kamal, Kahar dinamakan Ya Za Jalal Li wal Ikram.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan